Sunday, February 19, 2017

London Fashion Week, Fall/Winter 2017: Saturday, February 18, 2017

Number of Shows this Season
Bom Seol (Select): 1
Chawntell Kulkarni (Storm): 1
Chu Wong (Elite London): 2  [OPEN: 1, CLOSE: 1]
Cong He (IMG London): 1
Dahee Jung (d1): 3
Grace Ming (Nev): 3
Harjeet Lamba (PRM): 2
Hoang Thuy (PRM): 2
Huan Zhou (Models 1): 1 
Hyun Ji Shin (IMG London): 3  [OPEN: 1] 
Issa Lish (The Squad): 1
Jessie Hsu (Storm): 1
Jiang Xiao Yi (Agency?): 1
Jihao Zhong (d1): 2
Jing Wang (Milk): 1
Jing Wen (Elite London): 1
Kea Lee (Profile): 1
Kiran Kandola (Storm): 1
Leticia Kaneko (PRM): 2
Liang Xiao Qing (Storm): 2
Lim Lee (Body): 2  [CLOSE:1]
Ling Ling (Premier): 1
Liu Jia Tong (Established): 2
Manami Kinoshita (Storm): 1  [OPEN: 1]
Mona Matsuoka (IMG London): 4
Prim Patnasiri (Nev): 1
Radhika Nair (Storm): 1
Saule Armanova (Milk): 1
Shujing Zhou (Next London): 2
Sora Choi (Wilhelmina London): 4
Soraya Jansen (Nev): 2
Sujin Lee (d1): 2
Wan Ling (PRM): 2
Wangy Xin Yu (Select): 3
Xu Jing (Select): 2
Yassmine (Named): 1
Yoon (Models 1): 1
Yoon Young Bae (Elite London): 2
Yudu Zeng (IMG London): 1
Yue Han (Wilhelmina London): 1


Models: Leticia Kaneko (PRM) & Dahee Jung (d1)
Designer: Edeline Lee


Models: Chu Wong (Elite London) & Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: Emilia Wickstead


Models: Manami Kinoshita (Storm) OPEN, Bom Seol (Select), FE3, Mona Matsuoka (IMG London) & Sora Choi (Wilhelmina London)
 Designer: Fashion East


Model: Mona Matsuoka (IMG London)
Designer: House of Holland


Models: Wangy Xin Yu (Select) & Shujing Zhou (Next London)
Designer: Hussein Chalayan


Models: Cong He (IMG London), Yoon Young Bae (Elite London), Wangy Xin Yu (Select), Radhika Nair (Storm), Jing Wen (Elite London) & Sora Choi (Wilhelmina London)
Designer: J.W. Anderson


Model: Shujing Zhou (Next London)
Designer: Jasper Conran


Model: Ling Ling (Premier)
Designer: Julien Macdonald


Models: Hoang Thuy (PRM) & Lim Lee (Body) CLOSE
Designer: palmer//harding


Models: PK1, Harjeet Lamba (PRM) & Grace Ming (Nev)
 Designer: Paula Knorr


Model: Mona Matsuoka (IMG London)
Designer: Ports 1961


 Model: Wangy Xin Yu (Select)
Designer: Preen by Thornton Bregazzi


Models: Hyun Ji Shin (IMG London) OPEN, Xu Jing (Select) & Huan Zhou (Models 1)
Designer: Ryan Lo


Models: Chawntell Kulkarni (Storm) & Sora Choi (Wilhelmina London)
Designer: Simone Rocha


Models: Yoon Young Bae (Elite London), Issa Lish (The Squad) & Sora Choi (Wilhelmina London)
Designer: Versus

No comments: