Tuesday, February 20, 2018

London Fashion Week, Fall/Winter 2018: Tuesday, February 20, 2018

Number of Shows this Season
Betty Bachz (??): 1
Chu Wong (Elite London): 4
Chunjie Liu (Select): 4
Cong He (IMG London): 3
Cory Zheng (PRM): 4
Dipti Sharma (Premier): 2
Do Kim (??): 1
EZ (The Hive): 2  [CLOSE: 1]
He Jing (3M): 2
Heejung Park (The Hive): 10  [CLOSE: 1]
Hyun Ji Shin (IMG London): 8
Jiali Zhao (Storm): 1
Joony Kim (Established): 2
Julia Zhong (PRM): 3
Jung Dahee (d1): 2
Kaito Defoort (??): 1
 Kasumi Tateoka (Named): 4
Kea L (M&P): 1
Kennah Lau (Next London): 5  [OPEN: 1; CLOSE: 1]
Kiko Arai (Storm): 1
Kohei Takabatake (IMG London): 3
Koko (Named): 1
Liang Xiao Qing (Storm): 2
Lin Yap (Storm): 1
Ling Ling Chen (Premier): 4
Manami Kinoshita (Storm): 2  [OPEN: 1]
Mona Matsuoka (IMG London): 7
Ning Jinyi (Viva London): 1
Radhika Nair (Storm): 3  [OPEN: 1]
Shiyi Lin (IMG London): 1
Shujing Zhou (Next London): 3  [CLOSE: 1]
Su Kexin (Milk): 1
Sujin Lee (d1): 4
Sumin Kim (IMG London): 3
Trang Pham (Body): 1
Varsha Gopal (Wilhelmina): 1
Wangy Xin Yu (Select): 2
Weixiao Han (Elite London): 1
Wenting Yin (PRM): 1
Xiaoyun Liang (The Squad): 2
Xie Chaoyu (Premier): 5
Xinzi Wang (??): 4
Xu Jing (Select): 7
Yoon Young Bae (Elite London): 4
Yu Ting Chen (Viva London): 1


Model: Xinzi Wang (??)
Designer: Emilio de la Morena


Models: Cory Zheng (PRM), Xu Jing (Select), Kasumi Tateoka (Named) & Manami Kinoshita (Storm)
Designer: Eudon Choi


Models: Kasumi Tateoka (Named), Koko (Named) & Julia Zhong (PRM)
Designer: Isa Arfen


Model: Xu Jing (Select)
Designer: Richard Quinn


Models: Xinzi Wang (??), Cory Zheng (PRM) & Sujin Lee (d1)
Designer: Shrimps

No comments: