Tuesday, September 19, 2017

London Fashion Week, Spring/Summer 2018: Tuesday, September 19, 2017

Number of Shows this Season
Alice (Named): 1
Aling Jiang (Body): 1
Atikah Karim (3m): 2
Chawntell Kulkarni (Storm): 2
Chen Xi (M&P): 2
Chen Xue (Storm): 1
Chu Wong (Elite London): 3
Cong He (IMG London): 7
Danny Lim (Storm): 1
EZ (The Hive): 1
Gia Tang (Select): 1
Harjeet Lamba (PRM): 1
Heejung Park (The Hive): 9
Hoyeon Jung (Elite London): 2
Huan Zhou (Models1): 2
Hyun Ji Shin (IMG London): 9
Issa Lish (The Squad): 2 [CLOSE: 1]
Julia Zhong (PRM): 2
Karisma (??): 1
Kasumi Asaishi (Named): 5
Kea L (M&P): 2
Kim Nhung (First): 1
Kimdo (??): 1
Kiran Kandola (Storm): 2
Kohei Takabatake (IMG London): 5
Koko (Body): 1
Leticia Kaneko (PRM): 1
Liang Xiao Qing (Storm): 3 [OPEN: 1]
Lilith Z (Body): 2
Lim Lee (Wild): 2
Ling Ling Chen (Premier): 2
Manami Kinoshita (Storm): 2 [CLOSE: 1]
Maria Rai (PRM): 5
Melissa Anderson (Wilhelmina London): 4 [CLOSE: 1]
Pong Lee (Elite London): 1
Radhika Nair (Storm): 3
Rina Fukushi (Premier): 1
Sang In Kim (Storm): 2
Seo He (Named): 1
Shujing Zhou (Next London): 8 [CLOSE: 1]
Sijia Kang (Premier): 4
Sohyun Jung (Wilhelmina London): 2
Sora Choi (Wilhelmina London): 1
Soraya Jansen (Storm): 1
Sujin Lee (d1 London): 4
Su Kexin (Milk): 4
Varsha Thapa (Storm): 5 [CLOSE: 1]
Wangy Xin Yu (Select): 7
Xie Chaoyu (Premier): 5
Xini Zheng (PRM): 1
Xu Jing (Select): 3
Yang Yang Qi (PRM): 3
Yoon Young Bae (Elite London): 3
Yuhui (Milk): 1
Yu Masui (??): 1


Models: Leticia Kaneko (PRM), Yu Masui (??), Kohei Takabatake (IMG London), Xini Zheng (PRM) & AW1
Designer: A.W.A.K.E


Model: Seo He (Named)
Designer: Emilio de la Morena


Models: Atikah Karim (3m), Kasumi Asaishi (Named), FS & Danny Lim (Storm)
Designer: Faustine Steinmetz


Model: Chen Xi (M&P)
Designer: Huishan Zhang


Models: Yang Yang Qi (PRM), Sang In Kim (Storm), Maria Rai (PRM) & Varsha Thapa (Storm) CLOSE
Designer: Natasha Zinko


Models: PH, Varsha Thapa (Storm), Sujin Lee (d1), Xie Chaoyu (Premier), Kasumi Asaishi (Named), Lim Lee (Wild) & Maria Rai (PRM)
Designer: Palmer Harding


Models: Kasumi Asaishi (Named), RP1, RP2, RP3, Varsha Thapa (Storm) & RP4
Designer: Rejina Pyo


Model: Shujing Zhou (Next London)
Designer: Sharon Wauchob


Models: Sora Choi (Wilhelmina London), Issa Lish (The Squad), Shujing Zhou (Next London), Melissa Anderson (Wilhelmina London), Wangy Xin Yu (Select) & Kohei Takabatake (IMG London)
Designer: Tommy Hilfiger

No comments: