Wednesday, March 9, 2016

Paris Fashion Week, Fall/Winter 2016: Wednesday, March 9, 2016

Number of Shows this Season 

Bhumika Arora (Elite Paris): 7  [Close: 1]
Chen Xi (MP Paris): 5
Chiharu Okunugi (Oui): 5  [Open: 1, Close: 1]
Cong He (IMG Paris): 13
Estelle Chen (Elite Paris): 3
Fernanda Ly (Viva): 1 
Gia Tang (Mademoiselle): 1
Hye Seung (Premium): 1
Hyun Ji Shin (IMG Paris): 7  [Close: 1]
Issa Lish (Supreme Paris): 5  [Close: 1]
Jada Morrison (Metropolitan): 2
Ji Hye Park (Elite Paris): 3
Ji Young Kwak (Elite Paris): 8
Jiaye Wu (Oui): 8
Jing Wen (Women Paris): 17
Jisu Hong (Premium): 1
Julee Huang (Women Paris): 7
Kuyuri (Agency?): 1
Li Xiao Xing (Elite Paris): 1
Ling Yue (Women Paris): 2
Liu Xing Yu (Agency?): 1
Liu Xu (Marilyn Paris): 3
Lu Ping Wang (Oui): 1
Mae Lapres (Marilyn Paris): 6
Marga Esquivel (Women Paris): 2 
Meng Meng Wei (Supreme Paris): 2
Ming Xi (Elite Paris): 1
 Moon Lee (Agency?): 1
Pong Lee (Metropolitan): 4
Pooja Mor (Premium): 1
Rina Fukushi (New Madison): 1
Smita Lasrado (Ford Paris): 1
Soo Joo Park (IMG Paris): 4
Sora Choi (Marilyn Paris): 14
Sue Lee (The Face): 1
Sun Fei Fei (Elite Paris): 4
Sun Jung Lee (MP Paris): 2  [Open: 1]
Sung Hee Kim (Women Paris): 6
Taka (Rock): 2
Trang Nguyen (Karin): 1
Wang Xin Yu (Next Paris): 11
Xin Xie (Oui): 1
Yue Han (MP Paris): 7
Yue Ning (Marilyn Paris): 6
Yumi Lambert (Women Paris): 3


Models: Fernanda Ly (Viva), Mae Lapres (Marilyn Paris), Estelle Chen (Elite Paris), Rina Fukushi (New Madison), Jing Wen (Women Paris) & Sora Choi (Marilyn Paris)
Designer: Louis Vuitton


Models: Cong He (IMG Paris), Jing Wen (Women Paris), Sun Fei Fei (Elite Paris) & Marga Esquivel (Women Paris)
Designer: Miu Miu


Models: Wang Xin Yu (Next Paris) & Xin Xie (Oui)
Designer: Moncler Gamme Rouge


Models: Sung Hee Kim (Women Paris) & Pooja Mor (Premium)
Designer: Paul & Joe


Models: Pong Lee (Metropolitan) & YDE
Designer: YDE

1 comment:

Anonymous said...

Moncler Gamme Rouge
Yue Han → Xin Xie(Oui)