Saturday, February 20, 2016

London Fashion Week, Fall/Winter 2016: Saturday, February 20, 2016

Number of Shows this Season 

Ash Foo (Models1): 2
Bibi Sharipova (M+P): 1
Cong He (IMG London): 2
Dylan Xue (Premier): 1
Grace Ming (Nevs): 1
Gwen Lu (M+P): 2
Huan Zhou (Models1): 1  [Open: 1] 
Hyun Ji Shin (IMG London): 1
Janice Yip (PRM): 1
Ji Young Kwak (Elite London): 5
Jiaqi Xu (Elite London): 1
Jing Wen (Elite London): 1
Jisu Hong (Established): 1
Lim Lee (Body): 1
Kasumi (Named): 1
Kawani Prenter (IMG London): 1
Kiran Kandola (Storm): 1
Marga Esquivel (Elite London): 1
Pong Lee (Elite London): 2  [Open: 1] 
Pooja Mor (Wilhelmina London): 2
Rowena Xi Kang (Models1): 1
Sora Choi (Wilhelmina London): 1
Su Jin Lee (Milk): 3
Suki Ohana (Leni's): 1
Thuy Hoang (PRM): 1
Wang Xin Yu (Select): 3
Xiejin Liu (d1 Models): 1
Xu Jing (Select): 2
Yi Hui Wang (M+P): 1


Model: Ji Young Kwak (Elite London)
Designer: 1205


Models: Rowena Xi Kang (Models1) & Su Jin Lee (Milk)
Designer: Bora Aksu


Models: Gwen Lu (M+P), Su Jin Lee (Milk) & Lim Lee (Body)
Designer: Central Saint Martins


Models: Jisu Hong (Established) & Ji Young Kwak (Elite London)
Designer: Emilia Wickstead


Models: Xinjie Liu (d1 Models), Gwen Lu (M+P) & Kawani Prenter (IMG London)
Designer: Fashion East


Models: Wang Xin Yu (Select) & Dylan Xue (Premier)
Designer: Gareth Pugh


Models: Pong Lee (Elite London) & Ash Foo (Models1)
Designer: Holly Fulton


Model: Marga Esquivel (Elite London)
Designer: House of Holland


Model: Bibi Sharipova (M+P)
Designer: Julien Macdonald


Models: Pooja Mor (Wilhelmina London), Jing Wen (Elite London), Cong He (IMG London) & Wang Xin Yu (Select)
Designer: J.W.Anderson


Model: Grace Ming (Nevs)
Designer: Peter Jensen


Model: Ash Foo (Models1) & Kiran Kandola (Storm)
Designer: Shrimps


Model: Ji Young Kwak (Elite London)
Designer: Sibling


Models: Cong He (IMG London), Sora Choi (Wilhelmina London), Pooja Mor (Wilhelmina London) & Wang Xin Yu (Select)
Designer: Simone Rocha


Model: Kasumi (Named)
Designer: steventai

1 comment:

Anonymous said...

Shrimps - Ash Foo