Tuesday, February 25, 2020

Paris Fashion Week, Fall/Winter 2020: Tuesday, February 25, 2020

Number of Shows:
Chihiro Niuya (Smith Mgmt): 1 
Chu Wong (Elite Paris): 1
Cong He (IMG Paris): 1
Daichi Yamada (M Management): 1
Guannan Cai (Women 360 Paris): 1
Hou Jing Cui (Premium): 1
Hyun Ji Shin (IMG Paris): 1
Jiali Zhao (Ford Paris): 1
Jin Rong (??): 1
Lina Zhang (Elite Paris): 1
Liu Bing Bing (IMG Paris): 2
Maryel Uchida (Women 360 Paris): 1 
Mika Schneider (Elite Paris): 1
Nandini (IMG Paris): 1
Nuri Son (Premium): 1
Qin Tian (Marilyn Paris): 1
Qun Ye (Next Paris): 1
Sana Shin (Standard Service Paris): 1
Seolhee Kim (Ford Paris): 1
Shan Khan (M Management): 1
Sherry Shi (IMG Paris): 1
Sora Choi (Ford Paris): 1
Tang He (Next Paris): 1
Tsugumi Takamura (Donna Tokyo): 2
Xiaoqian Xu (??): 1
Yilan Hua (The Face): 1
Yun Xie (Women 360 Paris): 1 

Model: Tsugumi Takamura (Donna Tokyo)
Designer: Anrealage 

Models: Lina Zhang (Elite Paris) & Chu Wong (Elite Paris)
Designer: Coperni
 
Models: Maryel Uchida (Women 360 Paris), Qun Ye (Next Paris), Seolhee Kim (Ford Paris), Jin Rong (??), Guannan Cai (Women 360 Paris), Liu Bing Bing (IMG Paris), Qin Tian (Marilyn Paris), Yun Xie (Women 360 Paris), Sora Choi (Ford Paris), Jiali Zhao (Ford Paris) & Cong He (IMG Paris)
Designer: Dior 

Models: Liu Bing Bing (IMG Paris) & Yilan Hua (The Face)
Designer: Kenneth Ize 

Models: K1, Sherry Shi (IMG Paris), Nandini (IMG Paris), K4 & Sana Shin (Standard Service Paris)
Designer: Koché
 
Models: Hou Jin Cui (Premium) & Tsugumi Nakamura (Donna Tokyo) 
Designer: Mame Kurogouchi 

Models: Daichi Yamada (M Management) & Chihiro Niuya (Smith Mgmt)
Designer: Marine Serre 

Models: Nuri Son (Premium), OT2 & OT3
Designer: Ottolinger

Models: Mika Schneider (Elite Paris), Tang He (Next Paris) & Hyun Ji Shin (IMG Paris)
Designer: Saint Laurent

Models: Shan Khan (M Management) & Xiaoqian Xu (??)
Designer: Victoria/Tomas
 

No comments: