Wednesday, February 22, 2017

Milan Fashion Week, Fall/Winter 2017: Wednesday, February 22, 2017

Number of Shows this Season
Angelica Erthal (Elite Milan): 2
Chu Wong (Elite Milan): 1
Cong He (IMG Milan): 2
Dylan Xue (Women Milan): 1
Estelle Chen (Elite Milan): 1
Gao Jie (MP Milan): 1
Huan Zhou (Special): 1
Hyun Ji Shin (IMG Milan): 1
Issa Lish (Women Milan): 1
J Moon (The Lab): 2  [OPEN: 1]
Jeon Hae Min (Beyond): 1
Jing Wen (Women Milan): 1
Lilith Zhang (Urban): 1
Lu Ping Wang (Why Not): 1
Mae Lapres (d'management): 1
Rouyang He (Women Milan): 1
Sora Choi (Special): 2
Wan (Agency?): 1
Wang Chen Ming (d'management): 1
Ye Xiang (MP Milan): 1
Yoon Young Bae (Elite Milan): 1
Yue Han (The Lab): 1

Models: Yoon Young Bae (Elite Milan), Angelica Erthal (Elite Milan) & Issa Lish (Women Milan)
Designer: Alberta Ferretti


Models: J Moon (The Lab) OPEN, CB1 & CB2
Designer: Cristiano Burani


Models: Angelica Erthal (Elite Milan) & Chu Wong (Elite Milan)
Designer: Fausto Puglisi


 Models: Jing Wen (Women Milan), Sora Choi (Special) & Estelle Chen (Elite Milan)
Designer: Fay


Model: Sora Choi (Special) & Cong He (IMG Milan)
Designer: Francesco Scognamiglio


Models: Lilith Zhang (Urban) & Wan (Agency?)
Designer: Grinko


Models: Dylan Xue (Women Milan), Mae Lapres (d'management), Rouyang He (Women Milan), Gao Jie (MP Milan),Wang Chen Ming (d'management), Ye Xiang (MP Milan) & Jeon Hae Min (Beyond)
Designer: Gucci


Models: Cong He (IMG Milan) & Hyun Ji Shin (IMG Milan)
Designer: No. 21


Models: Lu Ping Wang (Why Not), Yue Han (The Lab), Huan Zhou (Special) & J Moon (Urban)
Designer: Wunderkind

Tuesday, February 21, 2017

London Fashion Week, Fall/Winter 2017: Tuesday, February 21, 2017

Number of Shows this Season
Bom Seol (Select): 1
Chawntell Kulkarni (Storm): 1
Chen Xi (M&P): 1
Chu Wong (Elite London): 6  [OPEN: 1, CLOSE: 1]
Cong He (IMG London): 6
Dahee Jung (d1): 3
Grace Ming (Nev): 4
Harjeet Lamba (PRM): 2
Hoang Thuy (PRM): 2
Huan Zhou (Models 1): 3 
Hyun Ji Shin (IMG London): 8  [OPEN: 1] 
Issa Lish (The Squad): 2
Jessie Hsu (Storm): 3
Jiang Xiao Yi (Agency?): 1
Jihao Zhong (d1): 2
Jing Wang (Milk): 1
Jing Wen (Elite London): 3
Kea Lee (Profile): 2
Kennah Lau (Next London): 1
Kiran Kandola (Storm): 1
Leticia Kaneko (PRM): 3
Liang Xiao Qing (Storm): 3
Lim Lee (Body): 3  [CLOSE:1]
Ling Ling (Premier): 3
Lu Ping Wang (Premier): 3
Manami Kinoshita (Storm): 1  [OPEN: 1]
Mona Matsuoka (IMG London): 6
Prim Patnasiri (Nev): 1
Radhika Nair (Storm): 3
Saule Armanova (Milk): 1
Shujing Zhou (Next London): 4
Sissi Hou (IMG London): 1
Sora Choi (Wilhelmina London): 7  [OPEN: 1]
Soraya Jansen (Nev): 2
Sujin Lee (d1): 2
Wan Ling (PRM): 2
Wangy Xin Yu (Select): 7 
Xu Jing (Select): 3
Yassmine (Named): 1
Ye Xiang (Agency?): 1
Yoon (Models 1): 2
Yoon Young Bae (Elite London): 5
Yudu Zeng (IMG London): 1
Yue Han (Wilhelmina London): 3

Models: Ling Ling (Premier), Kea Lee (Profile) & Jessie Hsu (Storm)
Designer: Emilio de la Morena
 

Models: Leticia Kaneko (PRM) & Grace Ming (Nev)
Designer: J. JS Lee


Models: Ling Ling (Premier) & Xu Jing (Select)
Designer: Marques' Almeida

London Fashion Week, Fall/Winter 2017: Monday, February 20, 2017

Number of Shows this Season
Bom Seol (Select): 1
Chawntell Kulkarni (Storm): 1
Chen Xi (M&P): 1
Chu Wong (Elite London): 6  [OPEN: 1, CLOSE: 1]
Cong He (IMG London): 6
Dahee Jung (d1): 3
Grace Ming (Nev): 3
Harjeet Lamba (PRM): 2
Hoang Thuy (PRM): 2
Huan Zhou (Models 1): 3 
Hyun Ji Shin (IMG London): 8  [OPEN: 1] 
Issa Lish (The Squad): 2
Jessie Hsu (Storm): 2
Jiang Xiao Yi (Agency?): 1
Jihao Zhong (d1): 2
Jing Wang (Milk): 1
Jing Wen (Elite London): 3
Kea Lee (Profile): 1
Kennah Lau (Next London): 1
Kiran Kandola (Storm): 1
Leticia Kaneko (PRM): 2
Liang Xiao Qing (Storm): 3
Lim Lee (Body): 3  [CLOSE:1]
Ling Ling (Premier): 1
Lu Ping Wang (Premier): 3
Manami Kinoshita (Storm): 1  [OPEN: 1]
Mona Matsuoka (IMG London): 6
Prim Patnasiri (Nev): 1
Radhika Nair (Storm): 3
Saule Armanova (Milk): 1
Shujing Zhou (Next London): 4
Sissi Hou (IMG London): 1
Sora Choi (Wilhelmina London): 7  [OPEN: 1]
Soraya Jansen (Nev): 2
Sujin Lee (d1): 2
Wan Ling (PRM): 2
Wangy Xin Yu (Select): 7 
Xu Jing (Select): 2
Yassmine (Named): 1
Ye Xiang (Agency?): 1
Yoon (Models 1): 2
Yoon Young Bae (Elite London): 5
Yudu Zeng (IMG London): 1
Yue Han (Wilhelmina London): 3


Models: Sora Choi (Wilhelmina London) OPEN, Wangy Xin Yu (Next London), Hyun Ji Shin (IMG London) & Cong He (IMG London)
Designer: Antonio Berardi


Models: Liang Xiao Qing (Storm) & AS2
Designer: Ashish


Models: Chu Wong (Elite London), Ye Xiang (Agency?), Jing Wen (Elite London), Cong He (IMG London) & Yoon Young Bae (Elite London)
Designer: Burberry Prorsum


Model: Yoon Young Bae (Elite London)
Designer: Christopher Kane
 

Model: Cong He (IMG London)
Designer: Erdem


Models: Wangy Xin Yu (Next London), Mona Matsuoka (IMG London) & Hyun Hi Shin (IMG London)
Designer: Joseph


Model: Jessie Hsu (Storm)
Designer: Huishan Zhang


Models: Shujing Zhou (Next London) & Huan Zhou (Models 1)
Designer: Osman


Models: Radhika Nair (Storm) & Shujing Zhou (Next London)
Designer: Pringle of Scotland


Model: Lu Ping Wang (Premier)
Designer: Roksanda


Model: Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: Sharon Wauchob

Monday, February 20, 2017

London Fashion Week, Fall/Winter 2017: Sunday, February 19, 2017

Number of Shows this Season
Bom Seol (Select): 1
Chawntell Kulkarni (Storm): 1
Chen Xi (M&P): 1
Chu Wong (Elite London): 5  [OPEN: 1, CLOSE: 1]
Cong He (IMG London): 3
Dahee Jung (d1): 3
Grace Ming (Nev): 3
Harjeet Lamba (PRM): 2
Hoang Thuy (PRM): 2
Huan Zhou (Models 1): 2 
Hyun Ji Shin (IMG London): 5  [OPEN: 1] 
Issa Lish (The Squad): 2
Jessie Hsu (Storm): 1
Jiang Xiao Yi (Agency?): 1
Jihao Zhong (d1): 2
Jing Wang (Milk): 1
Jing Wen (Elite London): 2
Kea Lee (Profile): 1
Kennah Lau (Next London): 1
Kiran Kandola (Storm): 1
Leticia Kaneko (PRM): 2
Liang Xiao Qing (Storm): 2
Lim Lee (Body): 3  [CLOSE:1]
Ling Ling (Premier): 1
Lu Ping Wang (Premier): 2
Manami Kinoshita (Storm): 1  [OPEN: 1]
Mona Matsuoka (IMG London): 5
Prim Patnasiri (Nev): 1
Radhika Nair (Storm): 2
Saule Armanova (Milk): 1
Shujing Zhou (Next London): 2
Sissi Hou (IMG London): 1
Sora Choi (Wilhelmina London): 6
Soraya Jansen (Nev): 2
Sujin Lee (d1): 2
Wan Ling (PRM): 2
Wangy Xin Yu (Select): 5
Xu Jing (Select): 2
Yassmine (Named): 1
Yoon (Models 1): 2
Yoon Young Bae (Elite London): 3
Yudu Zeng (IMG London): 1
Yue Han (Wilhelmina London): 3

Model: Shujing Zhou (Next London)
Designer: Anya Hindmarch


Model: Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: David Koma


Models: Yue Han (Wilhelmina London), Chu Wong (Elite London) & Lu Ping Wang (Premier)
Designer: Margaret Howell


Models: Wangy Xin Yu (Select), Sora Choi (Wilhelmina London) & Issa Lish (The Squad)
Designer: Mary KatrantzouModels: Chu Wong (Elite London), Kennah Lau (Next London), Radhika Nair (Storm), Chen Xi (M&P), Cong He (IMG London) & Sora Choi (Wilhelmina London)
Designer: Mulberry


Models: Lim Lee (Body), Sissi Hou (IMG London) & NZ3
Designer: Natasha Zinko


Model: Mona Matsuoka (IMG London)
Designer: Peter Pilotto


Model: PE1
Designer: Pheobe English


Models: Yue Han (Wilhelmina London), Lu Ping Wang (Premier), Huan Zhou (Models 1) & Chu Wong (Elite London)
Designer: Temperley London


Models: Yoon Young Bae (Elite London), Cong He (IMG London), Wangy Xin Yu (Select) & Jing Wen (Elite London)
Designer: Topshop Unqiue


Model: Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: Roland Mouret