Wednesday, February 21, 2018

Milan Fashion Week, Fall/Winter 2018: Wednesday, February 21, 2018

Number of Shows this Season
Chunjie Liu (Women Milan): 3
Cong He (IMG Milan): 2
Dylan Xue (Women Milan): 1
Eun Sang (??): 1
Gao Jie (MP Milan): 2
Heejung Park (Monster): 1
Huan Zhou (Special): 2
Hyun Ji Shin (IMG Milan): 2
J Kee (nologo): 1
J Moon (The Lab): 1
Joony Kim (Why Not): 1
Kiko Arai (The Fabbrica): 2
Kohei Takabatake (Crew): 1
Ling Ling Chen (Monster): 1
Mae Lapres (d management): 1
Mona Matsuoka (IMG Milan): 1
Ruoyang He (Women Milan): 1
Sijia Kang (Why Not): 1
Soo Joo Park (Monster): 1
Sora Choi (Special): 3
Tsubasa (Independent): 4  [OPEN: 1]
Wangy Xin Yu (Next Milan): 2
Xaioyue Qin (Independent): 1
Xie Chaoyu (Monster): 2
Xiting Yan (Why Not): 1
Yan Zhao (The Lab): 1
Yoon Young Bae (Elite Milan): 1
Yue Han (The Lab): 2


Models: Sora Choi (Special) & Chunjie Liu (Women Milan)
Designer: Alberta Ferretti


Models: Huan Zhou (Special) & Ruoyang He (Women Milan)
Designer: Albino Teodoro


Models: Tsubasa (Independent), AC1 & J Moon (The Lab)
Designer: Angel Chen


Models: Tsubasa (Independent) OPEN, Xiaoyue Qin (Independent), Joony Kim (Why Not) & Mona Matsuoka (IMG Milan)
Designer: Annakiki


Models: AA1 & Dylan Xue (Women Milan)
Designer: Arthur Arbesser


Models: Gao Jie (MP Milan), Eun Sang (??), Xie Chaoyu (Monster), Mae Lapres (d management) & GG1
Designer: Gucci


Models: J Kee (nologo), Tsubasa (Independent) & Yue Han (The Lab)
Designer: Lucio Vanotti


Model: Kohei Takabatake (Crew) 
Designer: Moncler 2 1952


Models: Sora Choi (Special), Cong He (IMG Milan), Chunjie Liu (Women Milan), Yue Han (The Lab), MxSR1, Heejung Park (Monster), Sijia Kang (Why Not), Kiko Arai (The Fabbrica), Huan Zhou (Special): MxSR2, MxSR3, Xiting Yan (Why Not), Wangy Xin Yu (Next Milan), Ling Ling Chen (Monster), Yoon Young Bae (Elite Milan), Gao Jie (MP Milan), MxSR4, Hyun Ji Shin (IMG Milan), Xie Chaoyu (Monster), & Yan Zhao (The Lab)
Designer: Moncler 4 Simone Rocha


Model: Tsubasa (Independent)
Designer: Moncler 7 Fragment Hiroshi Fujiwara


Models: Yoon Young Bae (Elite Milan), Sora Choi (Special), Chunjie Liu (Women Milan) & Soo Joo Park (Monster)
Designer: Moschino


Models: Hyun Ji Shin (IMG Milan), Wangy Xin Yu (Next Milan), Kiko Arai (The Fabbrica), Cong He (IMG Milan) & N21
Designer: No. 21

Tuesday, February 20, 2018

London Fashion Week, Fall/Winter 2018: Tuesday, February 20, 2018

Number of Shows this Season
Betty Bachz (??): 1
Chu Wong (Elite London): 4
Chunjie Liu (Select): 4
Cong He (IMG London): 3
Cory Zheng (PRM): 4
Dipti Sharma (Premier): 2
Do Kim (??): 1
EZ (The Hive): 2  [CLOSE: 1]
He Jing (3M): 2
Heejung Park (The Hive): 10  [CLOSE: 1]
Hyun Ji Shin (IMG London): 8
Jiali Zhao (Storm): 1
Joony Kim (Established): 2
Julia Zhong (PRM): 3
Jung Dahee (d1): 2
Kaito Defoort (??): 1
 Kasumi Tateoka (Named): 4
Kea L (M&P): 1
Kennah Lau (Next London): 5  [OPEN: 1; CLOSE: 1]
Kiko Arai (Storm): 1
Kohei Takabatake (IMG London): 3
Koko (Named): 1
Liang Xiao Qing (Storm): 2
Lin Yap (Storm): 1
Ling Ling Chen (Premier): 4
Manami Kinoshita (Storm): 2  [OPEN: 1]
Mona Matsuoka (IMG London): 7
Ning Jinyi (Viva London): 1
Radhika Nair (Storm): 3  [OPEN: 1]
Shiyi Lin (IMG London): 1
Shujing Zhou (Next London): 3  [CLOSE: 1]
Su Kexin (Milk): 1
Sujin Lee (d1): 4
Sumin Kim (IMG London): 3
Trang Pham (Body): 1
Varsha Gopal (Wilhelmina): 1
Wangy Xin Yu (Select): 2
Weixiao Han (Elite London): 1
Wenting Yin (PRM): 1
Xiaoyun Liang (The Squad): 2
Xie Chaoyu (Premier): 5
Xinzi Wang (??): 4
Xu Jing (Select): 7
Yoon Young Bae (Elite London): 4
Yu Ting Chen (Viva London): 1


Model: Xinzi Wang (??)
Designer: Emilio de la Morena


Models: Cory Zheng (PRM), Xu Jing (Select), Kasumi Tateoka (Named) & Manami Kinoshita (Storm)
Designer: Eudon Choi


Models: Kasumi Tateoka (Named), Koko (Named) & Julia Zhong (PRM)
Designer: Isa Arfen


Model: Xu Jing (Select)
Designer: Richard Quinn


Models: Xinzi Wang (??), Cory Zheng (PRM) & Sujin Lee (d1)
Designer: Shrimps

Monday, February 19, 2018

London Fashion Week, Fall/Winter 2018: Monday, February 19, 2018

Number of Shows this Season
Betty Bachz (??): 1
Chu Wong (Elite London): 4
Chunjie Liu (Select): 4
Cong He (IMG London): 3
Cory Zheng (PRM): 2
Dipti Sharma (Premier): 2
Do Kim (??): 1
EZ (The Hive): 2  [CLOSE: 1]
He Jing (3M): 2
Heejung Park (The Hive): 10  [CLOSE: 1]
Hyun Ji Shin (IMG London): 8
Jiali Zhao (Storm): 1
Joony Kim (Established): 2
Julia Zhong (PRM): 2
Jung Dahee (d1): 2
Kaito Defoort (??): 1
 Kasumi Tateoka (Named): 2
Kea L (M&P): 1
Kennah Lau (Next London): 5  [OPEN: 1; CLOSE: 1]
Kiko Arai (Storm): 1
Kohei Takabatake (IMG London): 3
 Liang Xiao Qing (Storm): 2
Lin Yap (Storm): 1
Ling Ling Chen (Premier): 4
Manami Kinoshita (Storm): 1  [OPEN: 1]
Mona Matsuoka (IMG London): 7
Ning Jinyi (Viva London): 1
Radhika Nair (Storm): 3  [OPEN: 1]
Shiyi Lin (IMG London): 1
Shujing Zhou (Next London): 3  [CLOSE: 1]
Su Kexin (Milk): 1
Sujin Lee (d1): 3
Sumin Kim (IMG London): 3
Trang Pham (Body): 1
Varsha Gopal (Wilhelmina): 1
Wangy Xin Yu (Select): 2
Weixiao Han (Elite London): 1
Wenting Yin (PRM): 1
Xiaoyun Liang (The Squad): 2
Xie Chaoyu (Premier): 5
Xinzi Wang (??): 2
Xu Jing (Select): 5
Yoon Young Bae (Elite London): 4
Yu Ting Chen (Viva London): 1


Models: Xie Chaoyu (Premier),  Heejung Park (The Hive) & Chu Wong (Elite London)
Designer: Christopher Kane


Model: Htyn Ji Shin (IMG London)
Designer: David Koma


Models: Radhika Nair (Storm) OPEN, Mona Matsuoka (IMG London), Xiao Yun Liang (The Squad) & EW1
Designer: Emilia WicksteadModels: Yoon Young Bae (Elite London), Hyun Ji Shin (IMG London), He Jing (3M), Chu Wong (Elite London), Cong He (IMG London), Heejung Park (The Hive) & Chunjie Liu (Select)
Designer: Erdem


Models: Sujin Lee (d1), Julia Zhong (PRM) & Trang Pham (Body)
Designer: Faustine Steinmetz


Models: Xu Jing (Select) & Do Kim (??)
Designer: Marques'Almeida


Models: Kea L ((M&P London) & Su Min Kim (IMG London)
Designer: Nicopanda


Models: Shujing Zhou (Next London) & Mona Matsuoka (IMG London)
Designer: Roksanda