Monday, November 5, 2018

MAGAZINE COVER: Ling Ling Chen, He Jing, Wangy Xin Yu, Estelle Chen, Chunjie Liu, Sijia Kang, Xie Chaoyu, Jiali Zhao, Huan Zhou and Shang Lin for Harper's Bazaar China, September 2018

Models: 
 [back row] Ling Ling Chen (Marilyn) & He Jing (Elite) 
[third row] Wangy Xin Yu (Next), Estelle Chen (Ford), Chunjie Liu (Supreme) & Sijia Kang (Elite)
[second row] Xie Chaoyu (Elite), Jiali Zhao (Ford) & Huan Zhou (Elite)
[front row] Shang Lin (??)
Magazine: Harper's Bazaar China, September 2018
Photographer: Mei Yuan Gui
Stylist: Wang Hao, Renty
Hair: Ze Nan
Makeup: Noriko

Source: Nevin139 @ tfs

No comments: