Thursday, September 20, 2018

Milan Fashion Week, Spring/Summer 2019: Wednesday, September 19, 2018

Number of Shows This Season
Cami You-Ten (Why Not): 1
Chen Yuan Yuan (Fashion): 1
Chiharu Okunugi (Women Milan): 1
Chu Wong (Elite Milan): 2
Chunjie Liu (Women Milan): 1
He Jing (Monster): 1
Huan Zhou (Special): 1
Hyun Ji Shin (IMG Milan): 1
Jiali Zhao (Why Not): 1
Julia Zhong (d'management): 1 
Li Qiang (IMG Milan): 1
Shi Xuan Hu (Special): 1
Shujing Zhou (Next Milan): 1
Sijia Kang (Why Not): 1
Sohyun Jung (Monster): 1
Su Kexin (d'management): 1
Ting Chen (Why Not): 1 
Wang Han (Why Not): 1
Wangy Xin Yu (Next Milan): 1
Yebeen Seol (Elite Milan): 1
Yoon Young Bae (Elite Milan): 1

Models: Yoon Young Bae (Elite Milan), Wangy Xin Yu (Next Milan) & Su Kexin (d'management) 
Designer: Alberta Ferretti 

Models: Yebeen Seol (Elite Milan) & Chen Yuan Yuan (Fashion)
Designer: Arthur Arbesser

Models: Huan Zhou (Special), Shujing Zhou (Next Milan), Ting Chen (Why Not), Julia Zhong (d'management), Cami You-Ten (Why Not), Shi Xuan Hu (Special), Sijia Kang (Why Not) & Li Qiang (IMG Milan)
Designer: Byblos

Models: Hyun Ji Shin (IMG Milan), Jiali Zhao (Why Not), Chiharu Okunugi (Women Milan) & Chu Wong (Elite Milan)
Designer: Jil Sander

Model: ML
Designer: Maryling 

Models: Sohyun Jung (Monster), Chunjie Liu (Women Milan), He Jing (Monster), Wang Han (Why Not) & Chu Wong (Elite Milan)
Designer: No. 21 

No comments: