Thursday, February 15, 2018

New York Fashion Week, Fall/Winter 2018: Wednesday, February 14, 2018

 Number of Shows this Season
Aida Rex (EMG): 1
Ami Suzuki (The Identity): 2
Anna Kanehara (Click): 2  [CLOSE: 1]
Arun Gupta (Red): 2
Ashika Pratt (Heroes): 1
Atikah Karim (Soul Artist): 2
Bhumika Arora (The Society): 1
Bom Chan Lee (IMG): 4
Bong Joo Lee (One): 2
Candice Lam (EMG): 1
Chenming Wang (IMG): 2
Chen Xi (Muse): 2
Chen Yuan Yuan (New York): 3  [CLOSE: 1]
Chu Wong (The Society): 8
Chunjie Liu (Supreme): 3  [OPEN: 1] 
Chuyan He (??): 1
Cong He (IMG): 8
David Yang (Heroes): 3
Diane Chiu (Muse): 7
Dipti Sharma (Elite): 3  [CLOSE: 1]
Diya Prabhakar (The Industry): 3
Ena Chen (Silent): 2
Eunhae Kim (One): 1
EZ (The Lions): 5
Fen Qi Wen (Q): 1
Fernanda Ly (DNA): 1
Fuji Ng (Fusion): 1
Hanwei (Crawford): 1
He Jing (Elite): 1
Hee Jung Park (Muse): 5  [OPEN: 2]
Hoyeon Jung (The Society): 9
Huan Zhou (Elite): 4
Hye Won Jang (??): 1
Hyoin Jo (Red): 1
Hyun Ji Shin (IMG): 11
Hsu Chen (Supreme): 2
Ilmyeong Suk (??): 2
Irka Conseco (Click): 1
Issa Lish (Women): 3
Jemin Heo (IMG): 1
Jieun Hyeon (Supreme): 1
Jing Wen (Women): 9
Jino Chun (Q): 1
Jiya Kwon (Marilyn): 3
Joony Kim (The Industry): 3
Jun Sung Kim (Fusion): 1
Jung Siik Kim (State): 2
Junli Zhao (Elite): 1
Kexin Su (??): 1
Kiko Arai (Muse): 6
Kiko Mizuhara (??): 1
Kohei Takabatake (IMG): 5
Li Yanan (??): 2
Ling Ling Chen (Marilyn): 2
Ling Tan (One): 1
Liu Jia Tong (Muse): 2
Liu Xu (Muse): 4
Lu Ping Wang (New York): 6
Manami Kinoshita (Muse): 1
Mathieu Simoneau (??): 1
May Hong (d1): 1  [OPEN: 1]
Minhong Choi (Q): 1
Mona Matsuoka (IMG): 11
Moon Young (Major): 1
Naomi Janumala (Elite): 1  [OPEN: 1]
Ning Jinyi (??): 1
Radhika Nair (Ford): 3
Ruoyang He (Women 360): 1
Samantha Gomez (Major): 1
Selina Khan (One): 1
Shujing Zhou (Next): 3
Shu Pei (DNA): 1
Sijia Kang (Elite): 8
Siqi Chen (Wilhelmina): 9
Sohyun Jung (One): 3  [CLOSE: 1]
Somin Park (Muse): 2
Songhwa Oh (Muse): 2  [CLOSE: 1]
Soo Joo Park (Women): 3
Sora Choi (Wilhelmina): 7  [OPEN: 1]
Sujin Lee (VNY): 1  [CLOSE: 1]
Tsubi Watanabe (Major): 1
Varsha Thapa (APM): 3
Wangy Xin Yu (Next): 9  [OPEN: 1]
Wonjung Jo (Red): 1
Xiting Yan (??): 1
Xie Chaoyu (Elite): 4
Xiao Wen Ju (IMG): 2
Xiaoyun Liang (Silent): 3
Yerim Ko (Red): 3
Yoonmi Sun (Women): 2
Yoon Young Bae (The Society): 8
Yu Ting Chen (DNA): 1
 Yue Han (Wilhelmina): 9
Yueyao Li (Vera Von): 1
Zhao Yan (Wilhelmina): 1


Models: Sora Choi (Wilhelmina), Chunjie Liu (Supreme), Wangy Xin Yu (Next), Yoon Young Bae (The Society), Mathieu Simoneau (??) & Kohei Takabatake (IMG)
Designer: Calvin Klein


Model: Diane Chiu (Muse)
Designer: Estaban Cortazar


Models: Issa Lish (Women), Sijia Kang (Elite), Liu Xu (Muse), EZ (The Lions) & Songhwa Oh (Muse) CLOSE
Designer: Marc Jacobs


Models: Diane Chiu (Muse) & M
Designer: Maryam Nassir Zadeh


Models: Cong He (IMG), Sohyun Jung (One), Sijia Kang (Elite), Yoon Young Bae (The Society), Dipti Sharma (Elite), Chu Wong (The Society), Bom Chan Lee (IMG), Kohei Takabatake (IMG), Sohyun Jung (One), Sora Choi (Wilhelmina) & EZ (The Lions)
Designer: Michael Kors


Models: RA1, Yerin Ko (Red), Somin Park (Muse), RA2, Hye Won Jang (??) & RA3
Designer: Rosie Assoulin

1 comment:

manilamodelagent said...

hye won jang is from VNY. 😊