Wednesday, February 21, 2018

Milan Fashion Week, Fall/Winter 2018: Wednesday, February 21, 2018

Number of Shows this Season
Chunjie Liu (Women Milan): 3
Cong He (IMG Milan): 2
Dylan Xue (Women Milan): 1
Eun Sang (??): 1
Gao Jie (MP Milan): 2
Haemin (Beyond): 1
Heejung Park (Monster): 1
Huan Zhou (Special): 2
Hyun Ji Shin (IMG Milan): 2
J Kee (nologo): 1
J Moon (The Lab): 1
Joony Kim (Why Not): 1
Kiko Arai (The Fabbrica): 2
Kohei Takabatake (Crew): 1
Layla Ong (??): 1
Liang Xiao Qing (Special): 1
Ling Ling Chen (Monster): 1
Mae Lapres (d management): 1
Mona Matsuoka (IMG Milan): 1
Ruoyang He (Women Milan): 1
Sijia Kang (Why Not): 1
Soo Joo Park (Monster): 1
Sora Choi (Special): 3
Tubasa (Independent): 4  [OPEN: 1]
Wangy Xin Yu (Next Milan): 2
Xaioyue Qin (Independent): 1
Xie Chaoyu (Monster): 2
Xiting Yan (Why Not): 1
Yan Zhao (The Lab): 1
Yirou (IMG Milan): 1
Yoon Young Bae (Elite Milan): 1
Yue Han (The Lab): 2


Models: Sora Choi (Special) & Chunjie Liu (Women Milan)
Designer: Alberta Ferretti


Models: Huan Zhou (Special) & Ruoyang He (Women Milan)
Designer: Albino Teodoro


Models: Tubasa (Independent), Haemin (Beyond) & J Moon (The Lab)
Designer: Angel Chen


Models: Tubasa (Independent) OPEN, Xiaoyue Qin (Independent), Joony Kim (Why Not) & Mona Matsuoka (IMG Milan)
Designer: Annakiki


Models: Liang Xiao Qing (Special) & Dylan Xue (Women Milan)
Designer: Arthur Arbesser


Models: Gao Jie (MP Milan), Eun Sang (??), Xie Chaoyu (Monster), Mae Lapres (d management) & Layla Ong (??) 
Designer: Gucci


Models: J Kee (nologo), Tubasa (Independent) & Yue Han (The Lab)
Designer: Lucio Vanotti


Model: Kohei Takabatake (Crew) 
Designer: Moncler 2 1952


Models: Sora Choi (Special), Cong He (IMG Milan), Chunjie Liu (Women Milan), Yue Han (The Lab), MxSR1, Heejung Park (Monster), Sijia Kang (Why Not), Kiko Arai (The Fabbrica), Huan Zhou (Special): MxSR2, MxSR3, Xiting Yan (Why Not), Wangy Xin Yu (Next Milan), Ling Ling Chen (Monster), Yoon Young Bae (Elite Milan), Gao Jie (MP Milan), MxSR4, Hyun Ji Shin (IMG Milan), Xie Chaoyu (Monster), & Yan Zhao (The Lab)
Designer: Moncler 4 Simone Rocha


Model: Tubasa (Independent)
Designer: Moncler 7 Fragment Hiroshi Fujiwara


Models: Yoon Young Bae (Elite Milan), Sora Choi (Special), Chunjie Liu (Women Milan) & Soo Joo Park (Monster)
Designer: Moschino


Models: Hyun Ji Shin (IMG Milan), Wangy Xin Yu (Next Milan), Kiko Arai (The Fabbrica), Cong He (IMG Milan) & Yirou (IMG Milan)
Designer: No. 21

No comments: