Monday, February 19, 2018

London Fashion Week, Fall/Winter 2018: Monday, February 19, 2018

Number of Shows this Season
Betty Bachz (??): 1
Chu Wong (Elite London): 4
Chunjie Liu (Select): 4
Cong He (IMG London): 3
Cory Zheng (PRM): 2
Dipti Sharma (Premier): 2
Do Kim (??): 1
EZ (The Hive): 2  [CLOSE: 1]
He Jing (3M): 2
Heejung Park (The Hive): 10  [CLOSE: 1]
Hyun Ji Shin (IMG London): 8
Jiali Zhao (Storm): 1
Joony Kim (Established): 2
Julia Zhong (PRM): 2
Jung Dahee (d1): 2
Kaito Defoort (??): 1
 Kasumi Tateoka (Named): 2
Kea L (M&P): 1
Kennah Lau (Next London): 5  [OPEN: 1; CLOSE: 1]
Kiko Arai (Storm): 1
Kohei Takabatake (IMG London): 3
 Liang Xiao Qing (Storm): 2
Lin Yap (Storm): 1
Ling Ling Chen (Premier): 4
Manami Kinoshita (Storm): 1  [OPEN: 1]
Mona Matsuoka (IMG London): 7
Ning Jinyi (Viva London): 1
Radhika Nair (Storm): 3  [OPEN: 1]
Shiyi Lin (IMG London): 1
Shujing Zhou (Next London): 3  [CLOSE: 1]
Su Kexin (Milk): 1
Sujin Lee (d1): 3
Sumin Kim (IMG London): 3
Trang Pham (Body): 1
Varsha Gopal (Wilhelmina): 1
Wangy Xin Yu (Select): 2
Weixiao Han (Elite London): 1
Wenting Yin (PRM): 1
Xiaoyun Liang (The Squad): 2
Xie Chaoyu (Premier): 5
Xinzi Wang (??): 2
Xu Jing (Select): 5
Yoon Young Bae (Elite London): 4
Yu Ting Chen (Viva London): 1


Models: Xie Chaoyu (Premier),  Heejung Park (The Hive) & Chu Wong (Elite London)
Designer: Christopher Kane


Model: Htyn Ji Shin (IMG London)
Designer: David Koma


Models: Radhika Nair (Storm) OPEN, Mona Matsuoka (IMG London), Xiao Yun Liang (The Squad) & EW1
Designer: Emilia WicksteadModels: Yoon Young Bae (Elite London), Hyun Ji Shin (IMG London), He Jing (3M), Chu Wong (Elite London), Cong He (IMG London), Heejung Park (The Hive) & Chunjie Liu (Select)
Designer: Erdem


Models: Sujin Lee (d1), Julia Zhong (PRM) & Trang Pham (Body)
Designer: Faustine Steinmetz


Models: Xu Jing (Select) & Do Kim (??)
Designer: Marques'Almeida


Models: Kea L ((M&P London) & Su Min Kim (IMG London)
Designer: Nicopanda


Models: Shujing Zhou (Next London) & Mona Matsuoka (IMG London)
Designer: Roksanda

No comments: