Monday, March 7, 2016

Paris Fashion Week, Fall/Winter 2016: Monday, March 7, 2016

Number of Shows this Season 

Bhumika Arora (Elite Paris): 6  [Close: 1]
Chen Xi (MP Paris): 5
Chiharu Okunugi (Oui): 4  [Open: 1, Close: 1]
Cong He (IMG Paris): 9
Estelle Chen (Elite Paris): 1
Hye Seung (Premium): 1
Hyun Ji Shin (IMG Paris): 4  [Close: 1]
Issa Lish (Supreme Paris): 5  [Close: 1]
Ji Hye Park (Elite Paris): 2
Ji Young Kwak (Elite Paris): 7
Jiaye Wu (Oui): 7
Jing Wen (Women Paris): 13
Jisu Hong (Premium): 1
Julee Huang (Women Paris): 3
Kuyuri (Agency?): 1
Li Xiao Xing (Elite Paris): 1
Ling Yue (Women Paris): 2
Liu Xing Yu (Agency?): 1
Liu Xu (Marilyn Paris): 3
Mae Lapres (Marilyn Paris): 3
Marga Esquivel (Women Paris): 1 
Meng Meng Wei (Supreme Paris): 2
Ming Xi (Elite Paris): 1
 Moon Lee (Agency?): 1
Pong Lee (Metropolitan): 3
Smita Lasrado (Ford Paris): 1
Soo Joo Park (IMG Paris): 3
Sora Choi (Marilyn Paris): 11
Sue Lee (The Face): 1
Sun Fei Fei (Elite Paris): 2
Sun Jung Lee (MP Paris): 2  [Open: 1]
Sung Hee Kim (Women Paris): 4
Taka (Rock): 2
Trang Nguyen (Karin): 1
Wang Xin Yu (Next Paris): 8
Yue Han (MP Paris): 6
Yue Ning (Marilyn Paris): 5
Yumi Lambert (Women Paris): 3


Models: Sora Choi (Marilyn Paris) & Sung Hee Kim (Women Paris)
Designer: Esteban Cortazar


Models: Jing Wen (Women Paris) & Wang Xin Yu (Next Paris)
Designer: Giambattista Valli


Models: Hye Seung (Premium), Bhumika Arora (Elite Paris), Ji Hye Park (Elite Paris) & Chiharu Okunugi (Oui)
Designer: Hermès
 

Model: Chiharu Okunugi (Oui) OPEN & CLOSE
Designer: Leonard


Models: Sora Choi (Marilyn Paris) & Jing Wen (Women Paris)
Designer: Sacai


Model: Issa Lish (Supreme Paris)
Designer: Saint Laurent


Models: Jing Wen (Women Paris), Wang Xin Yu (Next Paris) & Cong He (IMG Paris)
Designer: Sonia Rykiel


Models: Cong He (IMG Paris), Li Xiao Xing (Elite Paris) & Sun Fei Fei (Elite Paris)
Designer: Stella McCartney


Model: TC
Designer: Tsumori Chisato

No comments: