Monday, February 22, 2016

London Fashion Week, Fall/Winter 2016: Monday, February 22, 2016

Number of Shows this Season 

Ash Foo (Models1): 4
Bibi Sharipova (M+P): 2
Cong He (IMG London): 7
Dylan Xue (Premier): 4
Grace Ming (Nevs): 1
Gwen Lu (M+P): 2
Huan Zhou (Models1): 1  [Open: 1] 
Hyun Ji Shin (IMG London): 3
Janice Yip (PRM): 1
Ji Young Kwak (Elite London): 7
Jiaqi Xu (Elite London): 1
Jing Wen (Elite London): 3
Jisu Hong (Established): 1
Julee Huang (Premier): 4
Lim Lee (Body): 2
Kasumi (Named): 1
Kawani Prenter (IMG London): 1
Kea L (Profile): 1
Kiran Kandola (Storm): 1
Marga Esquivel (Elite London): 2
Pong Lee (Elite London): 4  [Open: 1] 
Pooja Mor (Wilhelmina London): 5
Rowena Xi Kang (Models1): 1
Sora Choi (Wilhelmina London): 6
Su Jin Lee (Milk): 3
Suki Ohana (Leni's): 1
Thuy Hoang (PRM): 1
Wang Xin Yu (Select): 7
Xiejin Liu (d1 Models): 1
Xu Jing (Select): 3
Yi Hui Wang (M+P): 1
Yumi Lambert (The Squad): 3


Models: Sora Choi (Wilhelmina London), Wang Xin Yu (Select) & Julee Huang (Premier)
Designer: Antonio Berardi


Models: Xu Jing (Select) & Ash Foo (Models1)
Designer: Ashish

 
Models: Jing Wen (Elite London), Cong He (IMG London), Wang Xin Yu (Select) & Yumi Lambert (The Squad)
Designer: Burberry


Models: Cong He (IMG London) & Dylan Xue (Premier)
Designer: Christopher Kane


Model: Pooja Mor (Wilhelmina London)
Designer: Erdem


Models: Cong He (IMG London), Wang Xin Yu (Select) & Julee Huang (Premier)
Designer: Joseph


Models: Pong Lee (Elite London), Kea L (Profile) & NZ
Designer: Natasha Zinko


Model: Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: Osman


Model: Ji Young Kwak (Elite London)
Designer: Peter Pilotto


Model: Pong Lee (Elite London)
Designer: Pringle of London


Model: Dylan Xue (Premier)
Designer: Roksanda

No comments: