Friday, February 19, 2016

London Fashion Week, Fall/Winter 2016: Friday, February 19, 2016

Number of Shows this Season 

Huan Zhou (Models 1): 1  [Open: 1]
Hyun Ji Shin (IMG London): 1
Janice Yip (PRM): 1
Ji Young Kwak (Elite London): 2
Jiaqi Xu (Elite London): 1
Pong Lee (Elite London): 1  [Open: 1] 
Su Jin Lee (Milk): 1
Suki Ohana (Leni's): 1
Thuy Hoang (PRM): 1
Xu Jing (Select): 2
Yi Hui Wang (M+P): 1


Models: Hyun Ji Shin (IMG London) & Ji Young Kwak (Elite London)
Designer: Eudon Choi


Models: FF1 & FF2
Designer: Felder Felder


Models: Pong Lee (Elite London) OPEN, Yi Hui Wang (M+P), Su Jin Lee (Milk) & Xu Jing (Select)
Designer: J. JS Lee


Models: Thuy Hoang (PRM), Janice Yip (PRM) & Jiaqi Xu (Elite London)  
Designer: Paul Costelloe


Model: Suki Ohana (Leni's)
Designer: PPQ


Models: Huan Zhou (Models 1) OPEN, Xu Jing (Select) & Ji Young Kwak (Elite London)
Designer: ryan lo

No comments: