Saturday, September 19, 2015

London Fashion Week, Spring/Summer 2016: Saturday, September 19, 2015

Number of Shows This Season
Bhumika Arora (Elite London): 3
Cheng Yi Jia (Next London): 1 
Cong He (IMG London): 3
Huan Zhou (Models 1): 1
Hyun Ji Shin (IMG London): 2
Issa Lish (Storm): 1
Ji Young Kwak (Elite London): 6
 Jing Wen (Elite London): 3
Kailey Hsu (Next London): 1
Karmay Ngai (Wilhelmina London): 1
Kouka Webb (Select): 1
Liu Xu (Storm): 1
Lu Ping Wang (Premier): 1
Marga Esquivel (Elite London): 1
Meng Meng Wei (Supa): 1
Mona Matsuoka (IMG London): 3
Pong Lee (Elite London): 2


Models: Mona Matsuoka (IMG London), Bhumika Arora (Elite London) & Ji Young Kwak (Elite London)
Designer: 1205


Models: Cong He (IMG London), Ji Young Kwak (Elite London), Bhumika Arora (Elite London), Kouka Webb (Select) & Lu Ping Wang (Premier)
Designer: Emilia Eaststead


Model: Ji Young Kwak (Elite London)
Designer: Holly Fulton


Models: Ji Young Kwak (Elite London), Mona Matsuoka (IMG London) & Kailey Hsu (Next London)
Designer: House of Holland


Model: Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: Hunter Original


Models: Jing Wen (Elite London) & Issa Lish (Storm)
Designer: J.W.Anderson


Models: Ji Young Kwak (Elite London), Meng Meng Wei (Supa) & Mona Matsuoka (IMG London)
Designer: Julien Macdonald


Models: Jing Wen (Elite London) Cong He (IMG London)
Designer: Mother of Pearl


Models: Marga Esquivel (Elite London) & Jing Wen (Elite London)
Designer: Sibling


Model: Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: Simone Rocha

1 comment:

HumanAdult said...

HH1 - Kailey Tsu