Saturday, February 16, 2013

London Fashion Week, Fall/Winter 2013: Saturday, February 16, 2013


London Fashion Week, Fall/Winter 2013

 Number of Shows:
Han Hye Yeon (Profile): 1 
Huang Xiao Meng (Viva): 3
Ji Young Kwak (Elite London): 3
Kelly Gale (Viva): 1
Lela Wang (FM): 1 
Li Xiao Xing (Elite London): 1
Lifan Zhang (Storm): 2 
Liu Xu (Storm): 5
Meng Qing (IMG): 1
Soo Joo (Union): 1 
Sung Hee (Union): 2 
Tian Yi (Storm): 3
Vita Kan (Select): 1  
Xiao Wen Ju (IMG London): 5
Yumi Lambert (IMG London): 3  [Close: 2] 


Model: Lela Wang (FM)
Designer: Christopher Raeburn


 Models: Liu Xu (Storm) & Li Xiao Xing (Elite London)
Designer: Clements Ribeiro


 Models: Yumi Lambert (IMG London) & Xiao Wen Ju (IMG London)
Designer: Daks


Model: Liu Xu (Storm)
Designer: David Koma


 Models: Liu Xu (Storm), Xiao Wen Ju (IMG London) & Yumi Lambert (IMG London) CLOSE
Designer: Issa


Model: Han Hye Yeon (Profile)
Designer: J JS Lee


 Model: Soo Joo (Union)
Designer: John Rocha


Model: Xiao Wen Ju (IMG London)
Designer: Julien MacDonald


Models: Huang Xiao Meng (Viva), Xiao Wen Ju (IMG), Tian Yi (Storm) & Ji Young Kwak (Elite London)
Designer: Moschino Cheap And Chic


Model: Tian Yi (Storm)
Designer: Sister by Sibling


Models: Huang Xiao Meng (Viva) & Kelly Gale (Viva)
Designer: Thomas Tait


Models: Tian Yi (Storm), Sung Hee (Union) & Yumi Lambert (IMG London) CLOSE
Designer: Todd Lynn

1 comment:

HumanAdult said...
This comment has been removed by a blog administrator.